BarterBridge_logo_mobilwebb
TJÄNSTER

BROBYGGE AV KUnskap

Barter Bridge arbetar i ett nätverk av experter inom olika områden med erfarenhet från offentlig, privat eller ideell verksamhet. Beroende på uppdrag kan vi vara en eller flera personer involverade i uppdraget.

Barter Bridge agerar brobyggare och skapar förståelse mellan olika intressenter vilket öppnar upp för nya möjligheter.

Barter Bridge stöttar verksamheter att skapa attraktiva mötesplatser för dialog och samverkan samt inspirerar till utveckling.
  • Projektledning
  • Strategisk rådgivning
  • Affärsutveckling
  • Moderator
  • Kommunikationsstrategi
  • Skapa mötesplatser och events 
  • Workshopledare